2007/Sep/03


คำที่เราบอกรักกันมากมาย เป็นเพียงสัญญา

จะมั่นคงจะรักกันจนกว่า ฟ้าดินมลาย
.

.

.
เป็นแค่คำหวาน ทำให้ชวนฝัน

เติมรักกันเรื่อยไป ต่อจากวันนี้

จะอีกนานมั้ย และจะมั่นคงเช่นไร

.

.

.

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใด

แต่ที่รู้ก้คือ วันนี้รักเธอ

อยากจะทำเวลาที่มีให้งดงาม

.

.

ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะเปลี่ยน(แปลง)ไปเมื่อใด

อาจจะต้องเจ็บปวด หรือรักมากมาย

ก็อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กัน ต่อไป

.

.

.

คนจะรักเหตุผลไม่เคยมี ก็ทุ่มเทหัวใจ

คำที่ดีที่ซึ้งชวนฝันใฝ่ ก็ส่งไปให้กัน

.

.

เป็นแค่คำหวาน ทำให้ชวนฝัน

เติมรักกันเรื่อยไป ต่อจากวันนี้

จะอีกนานมั้ย และจะมั่นคงเช่นไร

.

.

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใด

แต่ที่รู้ก็คือ วันนี้รักเธอ

อยากจะทำเวลาที่มีให้งดงาม

.

.

ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใด

อาจจะต้องเจ็บปวด หรือรักมากมาย

ก็อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กัน ต่อไป

.

.

เป็นแค่คำหวาน ทำให้ชวนฝัน

เติมรักกันเรื่อยไป ต่อจากวันนี้

จะอีกนานมั้ย และจะมั่นคงเช่นไร

.

.

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใด

แต่ที่รู้ก็คือ วันนี้รักเธอ

อยากจะทำเวลาที่มีให้งดงาม

.

.

ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

ไม่มีใครรู้ว่ารักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใด

อาจจะต้องเจ็บปวด หรือรักมากมาย

ก็อยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กัน ต่อไป

.

.

.

.

.

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า

ฉันก็เตรียมพร้อมและรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

แม้ว่าวันนี้อาจมีคำตอบส่งให้ฉัน

เป็นคำตอบที่ฉันไม่สามารถเลือกได้

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความรักที่มีให้กัน

มันจะลดน้อยลงตามวันเวลาที่หายไป

.

.

ถึงเราจะไม่รู้ว่าความรักของเราจะสิ้นสุดลงวันไหน

ไม่รู้ว่าเธอจะเลือกทางเดินอย่างไร

แต่ในวันนี้และวันต่อๆ ไป

"ฉันก็คงไม่สามารถรักใครได้เท่ากับเธออีกแล้ว"

.

.

.

.

จริงๆ นะaey : DK Ch.
View full profile